Nästa möte i vår kommitté för Digital Ekonomi äger rum den 10 mars, kl. 10.00—12.00.