Nästa möte i vår kommitté för Digital ekonomi äger rum den 27 april, kl. 15.00–17.00. Mötet leds av ordförande Sara Övreby, Google Sweden, och vice ordförande Axel Tandberg, Legal Works. För mer information om agenda och hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med frågor om digital ekonomi, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.