Diskussioner om gemensamma policyfrågor och omvärldsförändringars betydelse för trade finance och banksektorn.
Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Anmälan