• Online
  • 02 Feb, 14.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella kommission Trade and investment äger rum digitalt den 2 februari. Mötet ommer att fokusera på kommissionens prioriteringar under 2022. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.