• Online
  • 28 Oct, 14.00 – 17.00
  • Pris: Gratis-event

Höstens möte i vår internationella kommission Taxation äger rum den 28 oktober kl. 14.00–17.00. På mötet medverkar Martin Kreienbaum som kommer att tala om den senaste utvecklingen inom ramen för OECD/G20s Inclusive Framework on BEPS. Vid mötet deltar även Michael Lennard och Suhua Huang som delar med sig av utvecklingen inom FN:s skattekommitté respektive BRITACOM.

För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s policyutvecklande arbete, vänligen kontakta oss.