• 03 May, 13.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Taxation äger rum 3 maj kl. 13.00–16.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.