• Online
  • 16 Jun, 14.00–17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Marketing & Advertising äger rum 16 juni.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.