• Digitalt
  • 08 Jun, 10.00-18.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår globala Intellectual Property Commission äger rum den 13 juni, kl. 10.00-18.00.