• Online
  • 27 Oct, 15.00 – 17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella kommission Intellectual Property äger rum digitalt onsdagen den 27 oktober, kl. 15.00–17.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.