• Online
  • 13 Apr, 15.00–16.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Competition äger rum 13 april.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.