• Online
  • 20 Apr, -
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella kommission Banking Commission äger rum 20-21 april.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.