• Online
  • 26 Jan, 14.00-15.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella Banking Commission äger rum digitalt 26 januari kl 14.00-15.00.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.