• Online
  • 09 Jun, 14.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella kommission Commercial Law and Practice äger rum digitalt den 9 juni kl. 14.00–16.00.