• Stockholm
  • 24 Nov, 09.45-15.30
  • Pris: 4 900:-

Under denna intensiva heldagsutbildning studeras alla regler i Incoterms® 2010. Deltagarna kommer också att få möjlighet att pröva sina kunskaper på praktiska fall i workshops. Kursen riktar sig till alla som arbetar med den praktiska hanteringen av export/import inom företaget och har i mån av tid även utrymme för specifika frågor från deltagarföretagen.

Hur kan vi använda Incoterms?

  • Genomgång av samtliga termer
  • Incoterms och försäkring
  • Skador under transport
  • Kostnadsfördelning mellan säljare och köpare
  • Felleverans, reklamation och tvistlösning

En affärs lönsamhet kan falla på om något oförutsett inträffar under leveransen. Val av rätt leveransvillkor är av största vikt för att undvika kostsamma överraskningar.

Inte sällan är det motparten som bestämmer vilka villkor som ska gälla vid leverans. Då gäller det att man sätter sig in i vad dessa villkor innebär när det gäller kostnader och risker.

Dessa fallgropar och strategier kommer att särskilt behandlas och diskuteras.  Kursen innefattar som vanligt en total genomgång av Incoterms, men övningsexempel och särskilda avsnitt kommer att behandla transport-, betalnings- och försäkringsfrågor i olika situationer.

Kursledare:

Tell Hermanson,  Jurist, Internationell handel

Kurslokal: meddelas senare

Anmälan senast 15 november 2016.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Kursavgift SEK 4.900 (exkl.moms) inkl lunch, kaffe och dokumentation: Incoterms 2010.

20% rabatt vid tre eller fler deltagare från samma företag

Anmälan