Internationella Handelskammarens globalt mest kända varumärke är Incoterms® 2010. Under 81 år har dessa termer utvecklats och spridits till att idag vara det allmänt använda, frivilliga regelverket inom handel och transporter – nationellt, såsom internationellt.

ICC Sweden håller årligen 3-4 Incotermskurser, vars datum aviseras i kalendern på vår webbsida www.icc.se.

En affärs lönsamhet kan falla på om något oförutsett inträffar under leveransen. Val av rätt leveransvillkor är av största vikt för att undvika kostsamma överraskningar.

Kursen behandlar:

  • Genomgång av samtliga termer
  • Incoterms och försäkring
  • Skador under transport
  • Kostnadsfördelning mellan säljare och köpare
  • Felleverans, reklamation och tvistlösning

Inte sällan är det motparten som bestämmer vilka villkor som ska gälla vid leverans. Då gäller det att man sätter sig in i vad dessa villkor innebär när det gäller kostnader och risker.

Fallgropar och strategier kommer att särskilt behandlas och diskuteras. Kursen innefattar som vanligt en total genomgång av Incoterms, men övningsexempel och särskilda avsnitt kommer att behandla transport-, betalnings- och försäkringsfrågor i olika situationer.

Deltagarna kommer också att få möjlighet att pröva sina kunskaper på praktiska fall i workshops. Kursen riktar sig till alla som arbetar med den praktiska hanteringen av export/import inom företaget och har i mån av tid även utrymme för specifika frågor från deltagarföretagen. Många företag ser det som en viktig investering att skicka sin personal till denna utbildning. Inte bara logistikavdelningen utan även försäljare och ekonomipersonal.

Kursledare: Tell Hermanson, Jurist, Internationell handel

Kurslokal: centralt i Stockholm

Förlängd anmälningstid: Anmälan senast 7 februari 2018. Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullsatt före detta datum.  Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Begränsat antal kursdeltagare, för bästa kvalité på utbildningen. Vi kan även ordna kurs på ditt företag vid 6 eller fler deltagare. Fråga oss om detaljerna, icc@icc.se.

Kursavgift SEK 4.900 (exkl.moms) inkl lunch, kaffe och dokumentation samt boken Incoterms® 2010 vilken även finns att köpa i vår webbshop.

20% rabatt vid tre eller fler deltagare från samma företag.

Anmälan