• 21 Feb, 08.30-10.00
  • Pris: 0

Vad påverkar företags internationella affärer 2023?

Vår årliga Världshandelsfrukost är ett perfekt tillfälle att dyka ner i vilka frågor som kommer att påverka företags verksamheter och internationella affärer under året, vilka prioriteringar som ligger på utrikeshandelsministerns bord och vilka exportförutsättningar svenska företag har. Medverkar gör statssekreterare Håkan Jevrell, Utrikesdepartementet, Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden samt Anna Stellinger, chef internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Anmälan