• Online
  • 23 Jun, 15.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Möte i ICC:s internationella arbetsgrupp om koldioxidprissättning. För mer information om hur du kan engagera dig i arbetsgruppen, vänligen kontakta oss.