• Online
  • 21 Jun, 15.00–16.30
  • Pris: Gratis-event

Möte i ICC:s arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter. För mer information om hur du kan engagera dig i arbetsgruppen, vänligen kontakta oss.