• Online
  • 12 Apr, 14.00-16.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella Commission on the Digital Economy äger rum digitalt den 12 April, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté för Digital Ekonomi. Om du är intresserad av att delta i någon av ICC:s nationella kommittéer eller internationella kommissioner, kontakta oss.