• Online
  • 15 Apr, 14.00-17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella Commission on Taxation äger rum digitalt den 15 April, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges skattekommitté . Om du är intresserad av att delta i någon av ICC:s nationella kommittéer eller internationella kommissioner, kontakta oss.