• Digitalt
  • 19 Oct, 14.00 - 16.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Environment & Energy sker digitalt den 19 oktober 2020.

Vill du delta i mötet, eller veta mer om vad ICC gör på hållbarhetsområdet? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.