Nästa möte i ICC:s internationella kommission för CR & Anti-corruption sker digitalt den 14 oktober 2020.

Vill du delta i mötet, eller veta mer om vad ICC gör på hållbarhetsområdet? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.