ICC:s globala kommission för Competition håller digitalt möte den 23 juni kl. 15.00 – 17.00. För mer information om deltagande, kontakta Emma Nordin.