• TBA
  • 23 Nov, Heldag
  • Pris: Gratis-event

Möte i ICC:s internationella kommission Arbitration and ADR. För mer information om hur du kan engagera dig i arbetet med att utveckla policy för effektiv tvistlösning, vänligen kontakta oss.