• Online
  • 13 Oct, 9.30-10.30
  • Pris: Gratis-event

ICC Cirkulär Ekonomi Arbetsgruppsmöte

ICC utvecklar just nu en studie där vi kartlägger hur olika regleringar hindrar övergången till cirkulär ekonomi och vad WTO kan göra för att underlätta växlingen. Studien kommer att lanseras i sin helhet i tid till WTO:s ministerkonferens i november. Redan den 13 oktober bjuder vi in medlemmar i ICC Sveriges arbetsgrupp Cirkulär ekonomi till en briefing om studiens slutsatser.

Vill du delta i mötet? Kontakta vår policyansvarige, Henrik Blomqvist!