• Online
  • 31 Mar, Heldag
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s Banking Commission  äger rum den 31 mars 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté Trade Finance. Om du är intresserad av att delta i någon av ICC:s nationella kommittéer eller internationella kommissioner, vänligen kontakta oss.