ICC ordnar en diskussion om företags skyldigheter och möjligheter gällande dataskydd och att överföra data. Bakgrunden till samtalet är framförallt EU:s nyligen antagna dataskyddsförordning och annan lagstiftning som påverkar företagen. Resultatet ska användas till att hjälpa företag att orientera sig samt till att för beslutsfattare förklara konsekvenserna och vad som behöver göras framöver för att inte i onödan hindra den utveckling som dataanvändningen möjliggör.

Digitaliseringen har öppnat helt nya möjligheter att producera och att bedriva handel. Dagens handel och produktion behöver fria dataflöden, något som har blivit en del av företagens vardag. Den snabba teknikutvecklingen lockar till åtgärder för till exempel skydd av integritet och informationssäkerhet. Vi måste se till att den nödvändiga hanteringen av data kan ske så smidigt som möjligt i internationell handel och produktion. Hanterar vi inte frågan om dataflöden över gränser rätt riskerar vi att gå miste om teknikens fördelar.

 

Anmälan