Den 22 mars samlas ledamöter i kommittéerna CSR och skatt för att samtala huruvida skatt är en CSR-fråga. Detta är en intern diskussion som kommer skapa ett underlag för en framtida större diskussion om ansvarsfulla företags hantering av skatt.

Anmälan