• Stockholm
  • 14 Oct, 8.30-10.00
  • Pris: Gratis-event

Frukostsalong: Vad är bra klimatpolitik?

Höstens andra frukostsalong äger rum torsdagen 14 oktober. De flesta är eniga om att vi, för att lyckas bekämpa klimatförändringarna, behöver samarbeta över sektorer och gränser. Politiken spelar en avgörande roll och har makten att både hjälpa och stjälpa framgångarna. Hur kan Parisavtalet utvecklas och omformuleras för att maximera dess klimatnytta? Vilka politiska åtgärder behövs för att frigöra näringslivets innovationskraft och bidra till en klimatsmart framtid?

Medverkande: Lena Ek, ordförande på Södra, Nina Ekelund, generalsekreterare på Hagainitiativet, Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig på Timbro, samt Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap & lektor i klimatledarskap på Uppsala Universitet.