Vad kom länderna egentligen överens om i Egypten? Hur långt har vi kvar till en fullständig operationalisering av artikel 6 och ett effektivt system för internationell handel med utsläppsrätter?  Vad kan vi förvänta oss inför COP28 i Dubai nästa år? Hur kan företag höja sina ambitioner och vilka förutsättningar behöver de?

Att årets klimatkonferens COP27 inte levererade de stora och ambitiösa kliv framåt som behövs för att effektivt motverka klimatförändringarna har nog gått få förbi. Samtidigt står det svaga resultatet i stark kontrast till de många framåtlutade och innovationsinriktade diskussioner som näringslivet förde vid sidan av de officiella förhandlingarna. Många lösningar som krävs för att hantera klimatkrisen finns antingen redan eller är på god väg att utvecklas, men behöver kunna skalas upp och spridas globalt samtidigt som rätt förutsättningar ges för nya innovationer att se dagens ljus.

Redan vid den frukostsalong vi arrangerade inför COP27 konstaterades att det behövs fler tillfällen för företag att lyfta konkreta exempel kring vilka utmaningar de står inför till myndigheter. Utöver en chans att komma med inspel direkt till implementerande myndighet och till Sveriges chefsförhandlare, kommer salongen även inkludera en uppföljning av resultatet av klimatkonferensen och en statusrapport om implementeringen av Parisavtalets Artikel 6.

Medverkande:

Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare i UNFCCC, och Nils Westling, Programme Manager, Internationella klimatsamarbeteten på Energimyndigheten.

Vänligen notera att mötet har ett begränsat deltagarantal. Om du vill delta, anmäl intresse senast fredagen den 9 december. Bekräftelse på om du fått plats eller inte skickas ut den 12 december.   

Anmälan