• Digitalt
  • 12 Jan, 10.00–12.00
  • Pris: Gratis-event

Med anledning av den pågående revideringen av ICC:s Marknadsföringskod bjuds ledamöterna in till ett extrainsatt digitalt möte för konsultationer om hittills cirkulerade utkast.

Vill du delta i arbetet för ansvarsfull marknadsföring? Vänligen kontakta Henrik Blomqvist, policyansvarig.