Iran är en intressant nygammal stor marknad som håller på att öppnas upp. Närmare 80 miljoner människor bor där och de är relativt välutbildade. I början på 2016 lyftes en stor del av sanktionerna men på grund av det oklara rättsliga läget, betalningar, finansiering och höga transaktionskostnader har den bilaterala handeln ännu inte tagit fart.

Det finns goda möjligheter för svenska företag att exportera varor till Iran och utveckla nya samarbeten. Sanktionerna har lett till att landets viktigaste näring, olje- och gasindustrin, har föråldrad teknik och låg produktivitet. Dessutom behövs stora investeringar i vägar, järnvägar och andra transportsektorer. Den iranska staten prioriterar internationella investeringar som innebär kunskapsutbyte, samverkan och samarbete.

För att bli framgångsrik krävs kontakter, närvaro i landet, pålitliga partners och god kunskap om den lokala marknaden. I Sverige finns drygt 100 000 personer med iranskt ursprung och flera har under senare år gjort framgångsrika affärs- och akademiska karriärer.

Varmt välkommen till ett seminarium om den näst största ekonomin i Mellanöstern som är en komplex marknad med stor potential.

Program
Moderator: Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Vad händer i Iran? 
Sveriges ambassadör Helena Sångeland

Handels-, investerings- och samarbetsmöjligheter
Magnus Almén, Handelssekreterare, Business Sweden

Översikt av sanktionslättnaderna och utvecklingen det första året
Mattias Hedwall, Advokat Baker McKenzie

Aktiemarknaden, bankkrisen och finansiell infrastruktur
Johan Elmquist, Portfolio Manager, Tundra Fonder

Elektas satsning i Iran
Tomas Puusepp,  Executive Director of the Board, Elekta AB

Iransk affärskultur – likheter och olikheter 
Maria Masoomi, entreprenör med rötter i Iran

Seminariet är ett samarrangemang med Stockholms Handelskammare.

 

Anmälan