• 27 Apr,
  • Pris:

Möte i ICC:s globala kommission för Digital Economy, planerat att äga rum 27-28 April i Paris, kommer nu att hållas digitalt måndagen den 27 april. För mer information om deltagande, kontakta Emma Nordin.

Anmälan