• Online
  • 13 Sep, 13.00-15.00
  • Pris: 0

G20–B20 Dialogue

Hur kan integrity & compliance bidra till en mer hållbar och inkluderande global ekonomi efter covid-19-pandemin? I egenskap av näringslivspartner till G20 Italy bjuder vi nu in medlemmar till en digital G20–B20-dialog för att diskutera vikten av integrity & compliance för långsiktig hållbarhet. Dialogen erbjuder också en chans att ta del av de rekommendationer som utvecklats av den arbetsgruppen, i vilken ICC:s förste vice ordförande Maria Fernanda Garza ingått. Utifrån värden som integritet och hållbarhet fokuserar rekommendationerna på hur policyarbete kan utvecklas för att främja områden som hållbar upphandling, samarbetsmodeller och incitamentssystem och ägartransparens.
Här kan du läsa mer om rekommendationerna.

Medverkande vid eventet: Luigi Di Maio, Italiens utrikesminister, Maria Fernanda Garza, ICC:s förste vice ordförande, ICC:s globala styrelse och Andrew Wilson, ICC:s permanenta representant till FN.

För agenda och möteslänk se länk nedan.

Anmälan