Företag är idag mer specialiserade och beroende av att handla med varandra för att producera varor och tjänster. Produktion och handel sker i globala flöden, både i fysisk form och genom överföring av data. Vilka behov väcker detta?

Frihandelns grundtanke är enkel – genom att producera där villkoren är bäst och handla med varandra blir produktionen mer effektiv och ökar välståndet. Öppenhet för handel leder till lägre priser, bättre kvalitet och mindre resursförbrukning. Handel och produktion förändras ständigt som en effekt av utvecklingen av kunskap, teknik, innovationer, preferenser, regler, etc. I den Globala Fabriken har företag över hela världen specialiserat sig på olika delar av produktionen, och bidrar genom en fungerande handel till den slutgiltiga varan eller tjänsten, i ett löpande band av komponenter, tjänster och kompetens. Därför blir det tydligt att tullar är som att bygga en mur mitt i produktionslinje.

Arrangörer: ICC Sweden, Teknikföretagen genom Industrin tar Matchen

 

 

 

 

OBS! Ingen föranmälan krävs men om du har frågor kan du skriva till info@icc.se eller fylla i följande formulär.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande