• Online
  • 01 Jul, 15.00–16.30
  • Pris: 0

Den 1 juli kl. 15.00–16.30 bjuder vi in till ett möte för att diskutera hur företag bäst kan ta tillvara på den konstruktiva policydiskussion som COP26 erbjuder. Vid mötet samlar vi ordförandeskapet för COP26 samt representanter från UNFCCC och ICC:s huvudkontor för att ge en överblick av hur COP26 fungerar i praktiken och hur företag kan bidra till en lyckad konferens. Under mötet kommer även olika sätt att integrera klimatarbete i företags affärsstrategier att diskuteras.

Mer information och en fullständig agenda för mötet återfinns här »

Anmälan