• Online
  • 09 Dec, 12.00–15.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission för handels- och investeringspolitik äger rum digitalt den 9 december, 2020. Mötet kommer att fokusera på ICC:s prioriteringar gällande handelsfrågor, USAs handelspolitik under den nya administrationen samt erbjuda uppdateringar från WTO:s arbete.

Är du intresserad av att delta i ICC:s policyutvecklande arbete? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.