• Digitalt
  • 03 Feb, 14.00 - 16.00
  • Pris: Gratis-event

Kommissionen Commercial Law & Parctice håller ett extrainsatt digitalt möte den 3 februari 2021 för att bland annat diskutera nya publikationer och kommissionens kommande engagemang.

För mer information, kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.