• Stockholm
  • 09 Mar, 09.00 - 11.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC Sveriges arbetsgrupp för cirkulär ekonomi hålls den 9 mars.

I november 2020 arrangerade ICC:s arbetsgrupp för cirkulär ekonomi, tillsammans med Sveriges WTO-ambassadör, Mikael Anzén och ICC:s representant till WTO, Crispin Conroy, ett möte på WTO om cirkulär ekonomi. På plats deltog representanter från arbetsgruppen från Ragn-Sells, Stora Enso, Skanska och IKEA. Under mötet diskuterades globala handelshinder som motverkar en effektiv och hållbar omställning till en cirkulär ekonomi.

För att fortsätta diskussionerna som initierades i Genève bjuder vi nu in till nästa möte i arbetsgruppen. Deltar gör bland annat expert ifrån kommerskollegium med sakkunskap på området, Sveriges WTO-ambassadören Mikael Anzén och samtliga svenska deltagare från WTO-mötet.

Om du är intresserad av ICC:s arbete med cirkulär ekonomi, eller har frågor om mötet, är du varmt välkommen att kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.