Business Forum om hållbarhet

18 december | Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm (Obs! Ny adress!) 

Näringslivets insatser är helt avgörande för den framtida utvecklingen när det gäller såväl klimat som hållbarhet.

Business Forum för hållbarhetsfrågor arrangerades för första gången veckan före jul ifjol. Då evenemanget var uppskattat bjuder vi nu in till ett nytt seminarium om näringslivets arbete för ett hållbart samhälle.

För att näringslivet ska kunna bidra på bästa sätt måste handel och andra gränsöverskridande flöden fungera smidigt. Det är ett av dagens teman. Vi diskuterar vilka förutsättningar som gör att globala flöden bidrar som bäst och hur företag kan hantera handelsrelaterade risker som försvårar hållbarhetsambitionerna.

Efterfrågan på hållbar finansiering ökar och det är en marknad som är under utveckling. Samtidigt utvecklas regler och principiella frågor. Näringslivet är både beroende av en fungerande marknad för hållbar finansiering och samtidigt centralt i att utveckla den. Gröna och hållbara finansieringslösningar är det andra temat som behandlas på seminariet.

Seminariet arrangeras gemensamt av Svenskt Näringsliv, ICC Sweden och UN Global Compact Sweden.

Hållpunkter

Programmet inleds med paneldiskussioner om handel och hållbarhet kl. 9.30 (kaffe och registrering från kl. 9.00). Efter lunch kl. 12.00 fortsätter sedan programmet med diskussioner om hållbar finansiering kl. 13.00.

Båda temana är uppdelade i en principiell och en mer praktisk diskussion. Ni är naturligtvis välkomna att delta hela dagen, men kan också välja att endast följa ett tema.

Medverkande, förmiddag (Handel & Hållbarhet)

Claes Berglund, Stena AB; Niklas Bergström, Svenskt Näringsliv; Erica Bertilsson, Arvid Nordquist; Suzanne Håkansson, AstraZeneca; Emma Ihre, Global Compact Network Sweden; Ingrid Jegou, 2050; Lena Johansson, ICC Sweden; Jakob Kiefer, CSR-ambassadör; Kajsa Olofsgård, 2030-delegationen; Fredrik Persson, ICC Sweden & Svenskt Näringsliv; Anna Stellinger, Kommerskollegium; Marie Trogstam, Business Sweden; Kaj Török, Max Burgers; Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv 

Medverkande, eftermiddag (Hållbar finansiering)

Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i Sverige; Björn Bergstrand, Kommuninvest; Magnus Billing, Alecta; Gunnela Hahn, Svenska Kyrkan; Thomas Hörnfeldt, SSAB; Jessika Lind Petrén, Stena Metall; Carina Lundberg Markow, Folksam; Fredrik Nordström, Fondbolagens Förening; Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

Anmälan