Internationella skattetrender får genomgripande skatteeffekter för många svenska företag. Skatter har därmed blivit en svåröverblickbar fråga för företagsledningar.

För internationella koncerner är en bedömning av skatteeffekterna ett nödvändigt inslag vid beslut om etableringar, investeringar m.m. Förutsägbarhet när det gäller skatteeffekterna är central och
utvecklingen på det internationella skatteområdet måste därför bevakas noga.

Utvecklingen under de senare åren har gått oerhört fort och företagen måste nu anpassa sig till nya riktlinjer initierade av OECD och EU. Till det kommer USAs nyligen beslutade skattereform och en global miljö som kännetecknas av ökad protektionism och konkurrens om företagens investeringar.

Vi kommer vid seminariet att förklara och analysera de stora dragen i några av de förändringar som för närvarande diskuteras och genomförs i många länder, för att ge deltagarna en möjlighet att själva bedöma vad som är väsentligt för dem att följa eller fördjupa sig i.

Företagsledningen i internationellt verksamma företag bör t.ex. uppmärksamma:

  • Hur kommer företagets affärsmodeller att påverkas av internationella trender? Behöver skattestrategin ändras?
  • Vilka är konsekvenserna för svenska internationella företag av skattereformen i USA?
  • Kommer en större del av vinsten att behöva redovisas i ett land med högre bolagsskatt? Finns det risk för dubbelbeskattning?
  • Hur förändras spelreglerna för den digitala ekonomin. Är ”vanliga” vinstallokeringsmodeller inte tillämpliga vid
    beskattningen av digitala tjänster?

Seminariet riktar sig främst till personer som sitter i  företagsledningar.

Anmälan