• 09 Sep, 15.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Arbetsgruppsmöte i den internationella arbetsgruppen som följer och kommer med näringslivets inspel till de pågående förhandlingarna inom FN om ett rättsligt bindande instrument mot plastföroreningar.

Mejla alfred.ram@icc.se om du vill veta mer om hur du kan engagera dig.