• Stockholm
  • 15 May, 10:30-11:30
  • Pris: Gratis-event

Ett rundabordssamtal med ICC:s ambassadör i Genève, Crispin Conroy, och ICC Sveriges arbetsgrupp för cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett aktuellt ämne inom både WTO och FN. WTO är mitt i arbetet med att starta upp ett projekt kring cirkulär ekonomi och Cripsin Controy är intresserad av på vilket sätt ICC Sverige arbetar med frågorna och hur vi kan ta det vidare.

Detta är en möjlighet för arbetsgruppen att ta del av på vilket sätt WTO arbetar i stort och med cirkulär ekonomi i synnerhet, men också att komma med input till hur vi från ett svenskt näringslivsperspektiv vill se att ICC driver frågan globalt.

Information om anmälan:
Detta möte är enbart öppet för medlemmar av ICC:s arbetsgrupp för cirkulär ekonomi och medlemmar av kommittéerna Miljö & Energi och CR & Anti-korruption. Om du är intresserad av att öka ditt engagemang eller av ett medlemskap i ICC är du välkommen att kontakta oss på info@icc.se eller genom formuläret nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande