Ett praktiskt Anti-Korruptionsevent för näringslivet

Skriv ut inbjudan här

Korruption kostar världens ekonomier biljoner varje år och hämmar den ekonomiska tillväxten. Såväl internationellt verksamma företag som företag som verkar nationellt är ofta i behov av att ta hjälp av externa aktörer för att utföra tjänster. Detta utgör en risk för korruption eftersom företaget endast har liten kontroll över den externa aktörens handlande samtidigt som företaget kan bli ansvarigt för mutor som betalats. Av denna anledning är det absolut nödvändigt att alla företag försäkrar sig om att de har kunskap om det företag som de anlitar för att minimera risken att anlita en extern aktör som visar sig vara korrupt. Due diligence är en nyckel till att hantera de risker som är förenade med anlitande av externa aktörer.

Små och medelstora företag befinner sig ofta på mottagarsidan i betungande due diligence-processer utförda av stora multinationella företag. Det är ofta mycket höga krav som ställs och inte sällan upplever företag att de har otillräckliga resurser för att gå dessa krav tillmötes. Under 2016 lanserade Internationella Handelskammaren en guide syftad till att vägleda i de frågor som uppkommer med anledning av due diligence, samt till att inspirera små och medelstora företag att engagera sig genom att skapa genomförbara och hanterbara due diligence-mål.

För att tillgängliggöra guiden ytterligare i Sverige har den nu översatts till svenska av Advokatfirman Vinge. Onsdag den 25 januari lanserar vi den svenska översättningen i Sverige under ett anti-korruptionsevent på ICC i Stockholm.

PROGRAM

Inledning | ICCs arbete för bekämpning av korruption
Lena Johansson
Generalsekreterare, ICC Sweden

Korruption | Konsekvenser och orsaker
Birgitta Nygren
Vice ordförande, Transparency International Sverige

Utvecklandet av guiden och tillämplighet
Lena Hök
Ordförande ICCs kommitté CR & Anti-korruption
Hållbarhetschef, Skandia

Anti-Korruption Due diligence på externa aktörer:
en guide för små och medelstora företag
Parul Sharma
Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge
Ordförande Delegationen för Agenda 2030

Anmälan