Styrelse

ICC Sveriges styrelse består av 34 personer som representerar olika delar av det svenska näringslivet.

Ordförande: Ordförande Fredrik Persson, Svenskt Näringsliv

Vice ordförande: Direktör Maria Rankka, Stockholms Handelskammare

Kassaförvaltare: Ordförande Marcus Wallenberg, SEB

 

Ordförande Björn Alvengrip Transportföretagen
Ordförande Erik Belfrage Consilio International
Direktör Ylva Berg Business Sweden
Ordförande Pär Boman Handelsbanken, SCA
Direktör Sonat Burman-Olsson
Ordförande Peter Clemedtson PwC
Ordförande Urban Edenström Stockholms Handelskammare
Direktör Rikard Engström Svensk Sjöfart
Direktör Tomas Franzén Bonnier
Direktör Jan Frykhammar Ericsson
Advokat Peder Hammarskiöld Hammarskiöld & Co
Direktör Carina Håkansson Skogsindustrierna
Direktör Lars Idermark Södra Skogsägarna
Direktör Jan-Olof Jacke AstraZeneca
Direktör Karin Johansson Svensk Handel
Direktör Anders Källström LRF
Ordförande Laurent Leksell Elekta
Direktör Carola Lemne Svenskt Näringsliv
Direktör Hans Lindberg Bankföreningen
Direktör Christina Lindenius Svensk Försäkring
Direktör Martin Lundstedt Volvo Group
Ordförande Anders Narvinger Alfa Laval, ÅF
Direktör Anders Nordquist Arvid Nordquist HAB
Direktör Elisabet Salander Björklund Bergvik Skog AB
Direktör Henry Sténson Volvo Group
Ordförande Hans Stråberg Atlas Copco
Direktör Johan Söderström ABB
Direktör Helena Waker Association of Trade Partners Sweden
Ordförande Hans Wibom Wallenberg Foundations
Ordförande Jonas Wiström Ratos
Direktör Klas Wåhlberg Teknikföretagen