Styrelse

ICC Sveriges styrelse består av 34 personer som representerar olika delar av det svenska näringslivet.

Ordförande: Ordförande Fredrik Persson, Svensk Handel

Vice ordförande: Direktör Maria Rankka, Stockholms Handelskammare

Kassaförvaltare: Ordförande Marcus Wallenberg, SEB

Ordförande Björn Alvengrip Transportföretagen
Direktör Erik Belfrage Consilio International
Direktör Ylva Berg Business Sweden
Direktör Pia Berglund Sveriges Redareförening
Ordförande Pär Boman Handelsbanken, SCA
Direktör Sonat Burman-Olsson Coop
Ordförande Peter Clemedtson PwC
Direktör Tomas Franzén Bonnier
Direktör Jan Frykhammar Ericsson
Advokat Peder Hammarskiöld Hammarskiöld & Co
Direktör Carina Håkansson Skogsindustrierna
Direktör Lars Idermark Södra Skogsägarna
Direktör Jan-Olof Jacke AstraZeneca
Direktör Karin Johansson Svensk Handel
Direktör Anders Källström LRF
Ordförande Laurent Leksell Elekta
Direktör Carola  Lemne Svenskt Näringsliv
Direktör Hans  Lindberg Bankföreningen
Direktör Christina Lindenius Svensk Försäkring
Direktör Martin Lundstedt Volvo Group
Ordförande Anders Narvinger Alfa Laval, Capio, Coor Service Management
Direktör Anders Nordquist Arvid Nordquist HAB
Direktör Elisabet Salander Björklund Bergvik Skog AB
Vice ordförande Henry Sténson Volvo
Ordförande Hans Stråberg Atlas Copco
Direktör Johan Söderström ABB
Direktör Helena Waker Agenturföretagen
Ordförande Hans Wibom Wallenberg Foundations
Direktör Jonas Wiström ÅF
Ordförande Michael Wolf Stockholms Handelskammare
Direktör Klas Wåhlberg Teknikföretagen