ICC:s kommitté för Skiljedom

ICC Sveriges kommitté för Skiljedom består idag av omkring 40 ledamöter. I kommittén för
Skiljedom deltar representanter för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande experter
och sakkunniga inom skiljedom. Två gånger per år kallas kommitténs medlemmar till möte.
Utöver agendan för kommissionens möte diskuteras också aktuella svenska frågor av intresse
för medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.

ICC Sverige representeras i kommissionen för Skiljedom och i tillhörande arbetsgrupper av
ledamöter från den svenska kommittén för Skiljedom. Under kommitténs två möten per år
förbereds den svenska positionen i olika frågor som behandlas av kommissionen och
tillhörande arbetsgrupper. Vidare är det också ICC:s kommitté för Skiljedom som ansvarar
för att översätta ICC:s skiljedomsregler till svenska, arrangera seminarier och sprida kunskap
om skiljedom. Under 2015 har kommittén även utvecklat sitt fokusområde till medling.

Det huvudsakliga uppdraget som ICC har är att främja investeringsmöjligheter och internationell
handel samt att hjälpa företag att möta de utmaningar och möjligheter som de ställs inför i och
med globaliseringen. Vi arbetar på olika sätt för att förenkla internationell handel och gräns-
överskridande investeringar. Ett av dem är genom att lösa internationella tvister, genom världens
största skiljedomsinstitut – ICC International Court of Arbitration. Tvistlösning i form av
skiljeförfarande och medling är ett alternativ till domstolsförfarandet. Ett alternativ som erbjuder
mer flexibilitet samt består av en kostnadseffektiv process där tvistelösningen sker i ett neutralt
forum. Läs gärna mer om skiljeförfarandet och fördelarna med skiljedom här.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Advokat Robin Oldenstam - Mannheimer Swartling

Simon Arvmyren, Advokat Sandart & Partners Advokatbyrå
Hans Bagner, Advokat Advokatfirman Morssing & Nycander
Stefan Brocker, Partner Mannheimer Swartling
Karl Johan Dhunér, Advokat Dhunér Advokatbyrå
Pontus Ewerlöf, Partner MAQS Advokatbyrå Stockholm AB
Henrik Fieber, Partner Roschier
Johan Gernandt, Advokat Vinge
Mattias Göransson, Partner Mannheimer Swartling
Johnny Herre, Justitieråd Högsta Domstolen
Christer Holm, Partner Advokatfirman Krilon/Medlingskammaren
Christer A. Holm, Partner Advokatfirman NorelidHolm
James Hope, Partner Advokatfirman Vinge
Wendela Hårdemark, Advokat Sandart & Partners Advokatbyrå
Therese Isaksson, Partner Advokatfirman Lindahl
Sigvard Jarvin, Advokat Independent arbitrator
Tom Johansson, Advokat Hamilton
John Kadelburger, Avokat Advokat John Kadelburger AB
Pamela Lannerheim Angergård, Partner Ramberg Advokater
Stefan Lindskog, Justitieråd Högsta Domstolen
Claes Lundblad, Advokat Lundblad&Zettermarck
Jonas Löttiger, Advokat & Partner Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
Annette Magnusson, Generalsekreterare Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Bo G. H. Nilsson, Partner Advokatfirman Lindahl AB
Ola Nilsson, Advokat A1 Advokater
Maria Nisell, Advokat Magnusson Advokatbyrå
Fredrik Norburg, Advokat Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Håkan Osvald, Chefsjurist AtlasCopco AB
Lars Perhard, Advokat CERTA Advokatbyrå KB
Polina Permyakova, Advokat Advokatfirman Delphi
Christina Ramberg, Professor Stockholms Universitet
Olof Rågmark, Partner Advokatfirman Delphi
Pontus Scherp, Advokat Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Patrik Schöldström, Hovrättsråd Svea Hovrätt
Torbjörn Spector, Senior Adviser Svenskt Näringsliv
Eva Storskrubb, Advokat Roschier Advokatbyrå
Johan Strömbäck, Partner Setterwalls
Thomas Tendorf, Advokat A1 Advokater
Jesper Tiberg, Partner Lindahl
Erik Wernberg, Partner Cederquist
Tore Wiwen-Nilsson, Advokat Advokat Tore Wiwen-Nilsson AB
Dan Öwerström, Hovrättsråd Svea Hovrätt