ICC:s kommitté för Skiljedom

ICC Sveriges kommitté för Skiljedom består idag av omkring 40 ledamöter. I kommittén för
Skiljedom deltar representanter för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande experter
och sakkunniga inom skiljedom. Två gånger per år kallas kommitténs medlemmar till möte.
Utöver agendan för kommissionens möte diskuteras också aktuella svenska frågor av intresse
för medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.

ICC Sverige representeras i kommissionen för Skiljedom och i tillhörande arbetsgrupper av
ledamöter från den svenska kommittén för Skiljedom. Under kommitténs två möten per år
förbereds den svenska positionen i olika frågor som behandlas av kommissionen och
tillhörande arbetsgrupper. Vidare är det också ICC:s kommitté för Skiljedom som ansvarar
för att översätta ICC:s skiljedomsregler till svenska, arrangera seminarier och sprida kunskap
om skiljedom. Under 2015 har kommittén även utvecklat sitt fokusområde till medling.

Det huvudsakliga uppdraget som ICC har är att främja investeringsmöjligheter och internationell
handel samt att hjälpa företag att möta de utmaningar och möjligheter som de ställs inför i och
med globaliseringen. Vi arbetar på olika sätt för att förenkla internationell handel och gräns-
överskridande investeringar. Ett av dem är genom att lösa internationella tvister, genom världens
största skiljedomsinstitut – ICC International Court of Arbitration. Tvistlösning i form av
skiljeförfarande och medling är ett alternativ till domstolsförfarandet. Ett alternativ som erbjuder
mer flexibilitet samt består av en kostnadseffektiv process där tvistelösningen sker i ett neutralt
forum. Läs gärna mer om skiljeförfarandet och fördelarna med skiljedom här.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Advokat Robin Oldenstam - Mannheimer Swartling

Bo G. H. Nilsson, Partner Advokatfirman Lindahl AB
Annette Magnusson, Generalsekreterare Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Carl Nisser, Advokat Miller Rosenfalck LLP
Christer Holm, Partner Advokatfirman Krilon/Medlingskammaren
Christer Holm, Partner Advokatfirman NorelidHolm
Christina Ramberg, Professor Stockholms Universitet
Claes Lundblad, Advokat Lundblad&Zettermarck
Dan Öwerström, Hovrättsråd Svea Hovrätt
Erik Wernberg, Partner Cederquist
Eva Storskrubb, Advokat Roschier Advokatbyrå
Fredrik Norburg, Advokat Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Hans Bagner, Advokat Advokatfirman Morssing & Nycander
Henrik Fieber, Partner Roschier
Håkan Osvald, Chefsjurist AtlasCopco AB
James Hope, Partner Advokatfirman Vinge
Jesper Tiberg, Partner Lindahl
Johan Gernandt, Advokat Vinge
Johan Strömbäck, Partner Setterwalls
John Kadelburger, Avokat Advokat John Kadelburger AB
Johnny Herre, Justitieråd Högsta Domstolen
Karl Johan Dhunér, Advokat Dhunér Advokatbyrå
Lars Boman, Partner Advokatforman Lars Boman AB
Lars Perhard, Advokat CERTA Advokatbyrå KB
Mattias Göransson, Partner Mannheimer Swartling
Ola Nilsson, Advokat A1 Advokater
Olof Rågmark, Partner Advokatfirman Delphi
Pamela Lannerheim Angergård, Partner Ramberg Advokater
Patrik Schöldström, Hovrättsråd Svea Hovrätt
Polina Permyakova, Advokat Advokatfirman Delphi
Pontus Ewerlöf, Partner MAQS Advokatbyrå Stockholm AB
Pontus Scherp, Advokat Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Sigvard Jarvin, Advokat Independent arbitrator
Simon Arvmyren, Advokat Sandart & Partners Advokatbyrå
Stefan Brocker, Partner Mannheimer Swartling
Stefan Lindskog, Justitieråd Högsta Domstolen
Therese Isaksson, Partner Advokatfirman Lindahl
Tom Johansson, Advokat Hamilton
Torbjörn Spector, Senior Adviser Svenskt Näringsliv
Thomas Tendorf, Advokat A1 Advokater
Tore Wiwen-Nilsson, Advokat Advokat Tore Wiwen-Nilsson AB
Wendela Hårdemark, Advokat Sandart & Partners Advokatbyrå