ICC:s Kommitté för Marknadsföring

ICC:s marknadsföringsregler har varit grundläggande för självregleringens uppbyggnad
runtom i världen. Egenåtgärderna i reglerna har skapat förtroende hos konsumenter
genom att säkerställa att reklamen är hederlig, laglig, vederhäftig och fri från stötande
inslag samt att rättelse kan ske snabbt och enkelt när överträdelser inträffar. Arbetet
med att utarbeta och revidera ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation
utgår i Sverige ifrån ICC:s Marknadsföringskommitté. Under 2015 arbetade kommittén
bland annat med att ta fram ett förslag till kommissionen om inledande av revidering och
uppdatering av reglerna. Sent 2015 fattades dock beslut om att vänta ytterligare ett tag
med att revidera regelverket.

Under året har kommitténs möten inletts av diskussion kring två områden: ofrivillig
annonsering på illegala sajter och framtidens hållbara marknadsföring. Tobias Eltell
och Niklas Briselius, ledamöter i kommittén och förbundsjurister på Sveriges Annonsörer,
inledde höstens möte med att presentera Sveriges Annonsörers ”Rekommendation kring
ofrivillig annonsering på illegala sajter”.

Erik Elvingsson Hedén, grundare av Sustainable Brand Insight, inledde vårens möte med
att presentera resultat från Sustainable Brand Insight undersökning av de största varumärkena
på den svenska marknaden. I undersökningen ställs frågor om miljöansvar och socialt
ansvarstagande baserat på Global Compacts 10 principer och ur resultat kan mycket
utrönas om utvecklingen av framtidens hållbara marknadsföring.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Helén Waxberg, Partner, Mannheimer Swartling

Marcus Ateva Advokatfirman MarLaw AB
Patrik Blomberg PostNord AB
Christopher Büller Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Mikael von Ekensteen Bergendahls food
Tobias Eltell Sveriges Annonsörer AB
Anders Ericson Sveriges Annonsörer AB
Jan Fager JM Fager
Alexander Jute Advokatfirman MarLaw AB
Emma Linnér Husqvarna AB
Christer Löfgren Brand Eye AB
Claes Månsson Advokat Claes Månsson AB
Ann Nilsson Danowsky & Partners Advokatbyrå
Henrik Nilsson Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
David Nilsson Vendemore
Susanna Norelid Advokatfirman NorelidHolm AB
Thomas Nygren Hamilton Advokatbyrå KB
Christina Nylander Sveriges Kommunikationsbyråer
Charlotte Nörklit Advokatfirman Lindahl AB
Göran Riegnell Kreab AB
Helena Rönqvist Hewlett-Packard Sverige AB
Lena Seratelius Advokatfirman Reklamjuridik i Sverige AB
Anders Stenlund Tor KB
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Fredrik Ståhl Time Advokatbyrå KB
Per Svanteson Com Hem AB
Carl Anders Svensson Advokatfirman MarLaw AB
Axel Tandberg Tandberg & Partners AB
Tore Thallaug Swedma
Daniel Tornberg Advokatfirman MarLaw AB
Elisabeth Trotzig Reklamombudsmannen
Gunilla Welander Reklamombudsmannen
Stefan Widmark Kastell Advokatbyrå AB
Sanna Wolk Uppsala Universitet