ICC Swedens stadgar som behandlar ändamål, processer samt hur Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté beslutar i grundläggande frågor. Detta påverkar framförallt de ledamöter som ingår i denna kommitté. Märk väl att flertalet poster i kommittén är valda på årsbasis.

Är du intresserad av exakt hur sammansättningen är, röstning sker samt de andra stadgarna som kommittén har att rättas sig efter, däribland hur stadgeändringar sker så finns ICC Swedens stadgar nedan i pdf-format. Den senaste versionen av stadgarna är skrivna 1998.