Hållbarhetskommittén

ICC:s kommitté för hållbarhetsfrågor är en sammanslagning av de tidigare kommittéerna CR & Anti-korruption samt Miljö & Energi. Kommittén består av ca. 100 hållbarhetsexperter från våra medlemmar. Inom kommittén finns också två arbetsgrupper: Cirkulär ekonomi och Klimatpositiv.

 

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Lena Hök, Hållbarhetschef - Skanska